0707 - 91 01 75 info@ystadicentrum.se

Ystad i Centrum ideell förening, etablerades i sin nuvarande form 1998.09.19 och initierades av dåvarande kommunalrådet Sten Hagberg, och tog de första stapplande stegen som en icke självständig grupp under olika organisationer inom Ystads kommun. Redan från första början bestod gruppen av tre partsgrupper; Fastighetsägare, Kommun och Köpmän vilket fortfarande gäller.

Hur Ystad i Centrum arbetar
Ystad
i Centrum arbetar i huvudsak på följande tre sätt:
1. Genom att driva egna projekt
2. Genom att ställa konkreta förslag, bilda opinion eller sälja in idéer till kommunens politiker och tjänstemän, köpmän,fastighetsägare, näringsliv och konsumenter samt.
3. Genom att på olika kontaktvägar förmå attraktiva butiker att etablera och människor att bosätta sig i Ystad.

Du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor!