0707 - 91 01 75 info@ystadicentrum.se

Expansiv region – 91.000 konsumenter

Många starka detaljhandelsföretag har fått upp ögonen för Ystads styrka som sydöstra Skånes köpstad, och kräsna företag som Dressman, H&M, Guldfynd, Kapp-Ahl, Lindex, MAX m fl har under den senaste tiden etablerat framgångsrika butiker. Med den nya infrastrukturen kommer Ystad att slå igenom som A-köpstad, med ett naturligt underlag om drygt 90.000 invånare inom upptagningsområdet, sydöstra Skåne. Utöver dessa 90.000 har vi en stor och växande turism, som späder på den ordinarie köpkraften med 14% (källa HUI). Varje nyetablerad butik ger både arbetstillfällen och PR, och folk utanför Ystad besöker oss som aldrig förr. Det är bra för hela näringslivet i Ystad.

 

Ökande befolkning

Ystad intar idag tredjeplatsen i Skåne ifråga om nettoinflyttning. Detta märks främst i form av en ökande byggnation. I takt med att Ystad stärks som köpstad blir staden också intressantare som bostadsort. Det är där utbudet finns, det är där det händer, det är där man skall vara. I synnerhet ungdomarna, som är mycket medvetna och märkesfixerade, attraheras av nya och fräscha butiksetableringar – Ystad är med på kartan! Därför ökar nu befolkningen och därför stiger efterfrågan på bostäder. Detta resulterar i nybyggnation och ger nya arbetstillfällen, vilket i sin tur ger ökad befolkning. Denna utveckling ger också ökad köpkraft för hela näringslivet och ökad skattekraft till kommunen.

 

Etableringar – för Er som söker lokal eller vill lämna lokal eller sälja rörelse.

Ny stark infrastruktur

Som ett exempel har vi:

  • Direkt-tåg till Köpenhamn
  • Öresundsbro
  • Utökade färjelinjer till Polen och Bornholm

Vi går nu in i en dynamisk tid med stora regionala förändringar. Ystad ligger geografiskt rätt – tillräckligt långt ifrån Malmö för att leva ett eget liv, tillräckligt centralt i sydöstra Skåne för att vara regionhuvudstad, och med outstanding infrastruktur för att vara i kontinental klass.